Werkzaamheden

   
    


We zijn onderverdeeld in divisie Infra en bedrijfsonderdeel Telecom & Installaties (T&I).

Infra

Met 3 regionale vestigingen (Infra Noord, Infra Midden en Infra Zuid) bieden we directe en lokale ondersteuning bij het verhelpen van storingen en het aanleggen en onderhoud van:

 • Elektra-, cai-, data- en telecomnetwerken
 • Midden- en hoogspanningstrajecten
 • Gas-, water- en rioolleidingen
 • Warmte- en koude netwerken (stadsverwarming)
 • Grondverzet en verbetering voor bouwrijp maken
 • Bestrating wegen, pleinen en parkeerterreinen
 • Verkeersbegeleiding systemen
 • Openbare verlichting

T&I

Telecom & Installaties voert werkzaamheden uit in de diensten:

 • Installaties
 • Telecom (telefoon, tv en internet)
 • Projecten (grootschalige FttH-projecten)
 • Service & Onderhoud

 

 
Divide Internetoplossingen