Between-Home

Tijdelijke, semi permanente of permanente huisvesting incl. complete infrastructuur

Het verzorgen van de infravoorzieningen bij de bouw van tijdelijke en semipermanente huisvesting voor statushouders, studenten, starters op de woningmarkt of arbeidsmigranten. Gas, water en elektra zijn een basisvoorziening. Maar ook internet, televisie en telefonie.

Between-Home heeft een concept ontwikkeld waarbij flexibiliteit en duurzaamheid voorop staan. Volledig demontabel en herbruikbaar. Semipermanent, maar met een permanente kwaliteit: de sleutelwoorden voor dit concept, waarvan Baas B.V. de partner is voor het Turn Key leveren van de (ondergrondse) infravoorzieningen.

Complete woonvoorzieningen met goede infrastructuur

Door jarenlange ervaring en een team van specialisten zijn wij in staat om de aanleg compleet en vakkundig te realiseren. Na het nodige vooronderzoek wordt het ontwerp van de infrastructuur gemaakt en de benodigde vergunningen aangevraagd, daarna volgt realisatie parallel aan de realisatie van de woonvoorzieningen. Alle voorzieningen worden beproeft en gemeten conform voorschriften, de revisie wordt vastgelegd en de ligging wordt ingemeten conform WION.

Een snelle en goede realisatie, door samenwerking

Samenwerkingen met (gemeentelijke) instanties, overige belanghebbende en nutspartijen. Door een integrale aanpak, loop de realisatie van de ondergrondse infra mee in de tijd die nodig is voor de realisatie van de woonruimtes.

Naast nutsvoorzieningen voor bewoners kunnen ook de voorzieningen voor de publieke ruimte, zoals openbare verlichting of camerabeveiliging, integraal verzorgd worden.

Verdere integratie van techniek en diensten in de woning kan optioneel verzorgd worden, naast WiFi kan Domotica, zogenaamde “huisautomatisering” een moderne aanvulling zijn op de veiligheid en woonconform. Hierbij is het ook mogelijk om naast bijvoorbeeld aanwezigheidsdetectie en bediening van voorzieningen in de woning ook dienstverlening van buitenaf naar de woning te verlenen door bijvoorbeeld het COA, gemeente of woningbouwcorporatie.

Divide Internetoplossingen