Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / Duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een essentieel onderdeel van onze strategie. De zorg voor duurzaamheid ziet Baas als een belangrijke bedrijfsverantwoordelijkheid. Wij willen een steentje bijdragen aan de maatschappij, met ook het oog op toekomstige generaties.

People

Wij bieden kansen aan potentiële medewerkers ongeacht welke sociale achtergrond ze hebben. Als bedrijf zijn wij van mening dat mensen die een kans krijgen kunnen groeien tot de meest toegewijde en enthousiaste medewerkers.

Planet

Baas gaat groen door het leven en houdt zich actief bezig om de uitstoot van CO2 te verminderen. Onder het motto 'CO2 reductie: Nú doen, Baas Groen!' wil Baas het gemeenschappelijke belang van COreductie onder de aandacht brengen en laten zien hoe zij hiermee omgaat.

Profit

Baas hanteert een zogenaamde Medewerker-Service-Winst filosofie:
Naar onze overtuiging kan winst en continuïteit alleen worden bereikt wanneer de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening optimaal zijn. Met professionele en gemotiveerde medewerkers maakt Baas dit waar. Een voortvloeisel daaruit is dat een gedeelte van de “Profit” binnen onze organisatie via een bedrijfseigen Studiefonds terugvloeit naar de kinderen van onze werknemers.


Contact MVO / CO2 reductie

Heeft u een initiatief waarbij u Baas wilt betrekken? Of heeft u een idee voor CO2-reductie?
Neem dan contact op met Leen van den Heuvel, Hoofd MVO & Communicatie, bereikbaar via telefoonnummer 088 - 222 72 94 of e-mail
info@baasbv.nl.
Divide Internetoplossingen