Bewuste Bouwers

Omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid. Dat zijn thema’s die, naast de innovaties in techniek, een belangrijke rol innemen bij onze projecten. Mondige omwonenden, wet- en regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid en aandacht voor werkomstandigheden hebben invloed op de manier waarop een project gerealiseerd wordt.

Een projectlocatie is niet langer een wereld op zichzelf, maar juist onderdeel van de samenleving. Hier houden wij rekening mee. Wij willen zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de omgeving én omwonenden van onze projecten en een goede buur zijn. Daarom hebben ons als bedrijf aangesloten bij de Bewuste Bouwers. Diverse projecten melden we ook afzonderlijk aan als ‘Bewuste Bouwplaats’ bij Stichting Bewuste Bouwers.

Stichting Bewuste Bouwers draagt bij aan de professionalisering van de bouwbranche op het raakvlak van de projectlocatie en haar omgeving. Het instrument dat zij gebruiken is de Bewuste Bouwers gedragscode. De Bewuste Bouwers Gedragscode geeft ook invulling aan de aspecten Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC) die gemeenten en provincies hanteren.

Als technisch dienstverlener zijn wij onderdeel van de samenleving. Wij zijn ons bewust van de gevolgen van onze activiteiten voor de omgeving waarin de projecten worden gerealiseerd. Er is een optimale balans tussen de belangen van onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij. Het denken aan de omgeving en omwonenden van projecten vinden wij vanzelfsprekend. Duurzame inzetbaarheid en het bevorderen van scholing en vorming van jonge mensen zit naast het minimaliseren van overlast, belasting en verspilling van het milieu in onze genen.

Gedragscode gebaseerd op vijf pijlers

De Bewuste Bouwers Gedragscode richt zich op de projectlocatie en haar omgeving. De gedragscode biedt het hele projectteam, van grondwerker tot projectmanager, concrete handvatten hoe je bewust, met oog voor de omgeving, het milieu en veiligheid, met minder hinder kan werken. De vijf pijlers van de gedragscode zijn: Omgeving, Veilig, Milieu, Verzorgd en Vakmensen.

De stichting toetst of aan de uitgangspunten van de gedragscode wordt voldaan door audits, mysteriebezoeken en de klachten- en ideeënsite www.verbeterdebouw.nl. Bewuste Bouwers, beste buren!

Divide Internetoplossingen