Carbon Footprint

CO2 inventarisatie conform GHG

De Carbon Footprint (analyse) - synoniem voor een 'CO2-voetafdruk' of 'CO2-emissie-inventaris' is een rapportage die onze uitstoot aan CO2 (in kg) inzichtelijk maakt en geeft aan welke maatregelen kunnen worden genomen om dit te verkleinen. Baas B.V. heeft haar Carbon Footprint van 2009 vastgesteld en voortgang vanaf het jaar 2010 gemeten.

De Carbon Footprint Analyse is uitgevoerd volgens de opzet van het Greenhouse Gas (GHG ) protocol. In de analyse zijn de bedrijfslocaties, middelen en medewerkers van Baas B.V. meegenomen.

Naar aanleiding van de publicatie van het Handboek CO2-Prestatieladder 2.0 (bijlage C Conversiefactoren van 23 juni 2011) is in 2012 een herberekening voor het jaar 2009 uitgevoerd.

De Carbon Footprint rapportages van 2009 en latere jaren zijn op de pagina de 'CO2-prestatieladder' opgenomen.

Divide Internetoplossingen