De CO2-prestatieladder

Hieronder staan alle documenten, genummerd volgens de audit checklijsten uit de prestatieladder, zoals genoemd in wijzigingsblad 5, onderdeel WC5.

Certificaat

Documenten niveau 3 / 3.A.1. Inventarisatie conform ISO 14064-1

Het bedrijf beschikt over een uitgewerkte actuele emissie inventaris (of overzichtlijst) voor haar scope I en II. CO2-emissies conform ISO 14064-1.

3.B.2 Energie Management Programma

Het bedrijf heeft een energie managementprogramma (conform EN16001 of gelijkwaardig) opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern en geimplementeerd).

3.C.1 Communicatie reductiedoelstellingen

Bedrijf communiceert intern en extern over haar carbon footprint en reductie doelstelling(en).

3.C.2 Communicatieplan

Bedrijf beschikt over een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie.

3.D.1 Deelname initiatief

Actieve deelname aan (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2 reductie.

Documenten niveau 4 / 4.B.2 Voortgang (scopes 1 en 2)

Het bedrijf rapporteert ten minste (half-)jaarlijks (intern en extern) de voortgang ten opzichte van de doelstellingen.
De voortgang m.b.t. de doelstellingen zullen op deze website (half-)jaarlijks worden bijgewerkt.

Divide Internetoplossingen