Deelname CO2 initiatief

Baas neemt deel aan meerdere CO2 initiatieven, zoals het initiatief van Croon: "Duurzaam transport bij serviceverlening in een stadse omgeving" en het programma e-Driver van de Verkeersveiligheid Groep Nederland.

Duurzaam transport bij serviceverlening in stadse omgeving

Croon heeft het initiatief genomen om bij service-activiteiten in stedelijke omgevingen transport in te zetten dat (bijna) geen CO2-uitstoot* veroorzaakt. In de stedelijke omgeving wordt directe uitstoot veroorzaakt door eigen emissie van de service-auto en indirecte emissie (niet toe te rekenen aan de eigen bedrijfsvoering, dus niet aan de eigen footprint) door het veroorzaken van opstoppingen door inzet van auto's. Door inzet van vervoermiddelen die zowel geen directe uitstoot* hebben, alsook geen extra belasting op het wegennet veroorzaken, wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Noot *: Bij gebruik van elektrische scooters wordt er alleen indirect CO2-uitstoot veroorzaakt voor het laden van de scooters.

Het initiatief

Croon heeft elektrische scooters ingezet bij 50% van haar service-activiteiten in stedelijke omgevingen.

Pilot Croon

Croon heeft een pilot opgezet om ervaring op te doen met deze nieuwe manier van serviceverlening. Croon heeft voor deze pilot de aanschaf van een aantal scooters begroot en haar mensen geïnstrueerd hoe om te gaan met de scooters en de nieuwe manier van serviceverlening.
De pilot heeft aangetoond dat er per elektrische scooter 300 kg CO2 per jaar wordt gereduceerd.

De deelname aan het initiatief door Baas

Baas heeft als deelnemende partij in het initiatief een volgende pilot opgezet en zet elektrische scooters in bij werkvoorbereiders in een tweetal regio's met een sterk stedelijk karakter. Dit zijn de infra regio's Breda en Rotterdam. Bij de ondergrondse infra activiteiten die Baas uitvoert, wordt vooraf de situatie op locatie geschouwd. Hierbij gaan werkvoorbereiders met een (poole-)auto de situatie ter plaatse opnemen.

Het doel van deze pilot in dit initiatief is om deze (poole-)auto's te vervangen door elektrische scooters. Voor de deelname middels de pilot aan dit initiatief heeft Baas B.V. een budget van 10.000 euro vrijgemaakt.

Inmiddels heeft Baas een viertal elektrische scooters op diverse projecten ingezet.

Lees meer over dit initiatief op de website van Croon bij > Over ons | CO2 | Reductie initiatieven.


Veilig en duurzaam op weg met e-Driver!
(Het Nieuwe Rijden)

Baas heeft veiligheid en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Niet alleen op het werk, maar ook onderweg! Daarom bieden we in samenwerking met Athlon het programma e-Driver aan, voor alle werknemers (ongeacht of de medewerker wel/geen bedrijfsauto heeft) en nemen daarmee via Athlon deel aan het initiatief van de Verkeersveiligheid Groep Nederland.

Verkeersveiligheid Groep Nederland

De Verkeersveiligheid Groep Nederland is een kennis- en opleidingsinstituut dat met behulp van training, consultancy en online trainingsapplicaties een bijdrage levert aan een verhoging van de verkeersveiligheid. De innovatie-afdeling van de Verkeersveiligheid Groep Nederland is Invitra. Invitra is verantwoordelijk voor ontwikkeling van de online trainingsapplicaties. De Verkeersveiligheid Groep Nederland is met 85.000 cursisten per jaar marktleider op het gebied van verkeersveiligheid trainingen voor personenvoertuigen en trainingen voor bedrijfsvoertuigen en het goederen- en personenvervoer (Code 95).

Athlon - partner e-Driver

Ons bedrijfswagenpark is ondergebracht bij Athlon autoleasing. Athlon is naast DNV GL, Achmea en TNO Human Factors partner van Verkeersveiligheid Groep Nederland in het programma e-Driver. Athlon is dé autoriteit op het gebied van autoleasing in Nederland. Daarnaast ontplooit zij al jarenlang innovatieve, duurzame en kostenefficiënte initiatieven op het gebied van mobiliteit. Haar missie: Het leveren van de beste autoleasing- en mobiliteitsoplossingen voor de steeds veranderende behoeften van haar klanten. Athlon zet e-Driver in met als doelstelling veilige en duurzame mobiliteit te realiseren voor haar klanten.

Het initiatief e-Driver

Voor Het Nieuwe Rijden maken wij gebruik van e-Driver. e-Driver is één van de projecten van het programma Het Nieuwe Rijden van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (www.ivdm.nl) en is conform de daarin opgenomen rijstijltips.

Met interactieve online trainingen krijgen medewerkers inzicht in het ontstaan en voorkomen van verkeersongevallen. Bovendien worden medewerkers ondersteund actief om zuiniger te rijden en CO2-uitstoot te verminderen.

Het e-Driver programma werkt op basis van permanente educatie. Iedere 6 weken worden medewerkers uitgedaagd deel te nemen aan een uitdagende competitie, interactieve videotrainingen en kennistesten. Leidinggevenden beschikken over een effectief communicatieplan om de veiligheidscultuur te bevorderen.

Deelname aan het initiatief door Baas

Baas neemt sinds begin 2014 via Athlon actief deel aan het initiatief van de Verkeersveiligheid Groep Nederland en biedt alle werknemers (ongeacht of de medewerker wel/geen bedrijfsauto heeft) de gelegenheid om deel te nemen aan het ‘e-Driver’ trainingsprogramma voor veilige en duurzame verkeersdeelname.

Lees meer over e-Driver op hun website www.e-driver.nl.

Keurmerk Veilig en Duurzaam op weg

Bedrijven die aantoonbaar verbeteringen hebben doorgevoerd met betrekking tot duurzame en veilige mobiliteit komen in aanmerking voor het formele MVO keurmerk ‘Veilig en Duurzaam op weg’. Dit keurmerk toont aan dat bij deze bedrijven procedures zijn geïmplementeerd en activiteiten worden uitgevoerd die bijdragen aan meer verkeersveiligheid en duurzaamheid.

Sinds juli 2015 is Baas B.V. in bezit van het keurmerk ‘Veilig en Duurzaam op weg’ niveau 2 voor de inspanningen die het bedrijf sinds de introductie van e-Driver verrichtte. Met een deelnamepercentage van 54% aan e-Driver bereikten de deelnemers in de eerste 14 maanden al een schadereductie van 18% en brandstof- en CO2-reductie van 3,9% 
 
Zie ook de referentie van Baas B.V. op de site van e-Driver en op de site van Verkeersveiligheid Groep Nederland.

Divide Internetoplossingen