MVO / Duurzaamheid

Klimaatneutraal in 2035

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een essentieel onderdeel van onze strategie. De zorg voor duurzaamheid ziet Baas als een belangrijke bedrijfsverantwoordelijkheid. Wij willen een steentje bijdragen aan de maatschappij, met ook het oog op toekomstige generaties.

People

Wij bieden kansen aan potentiële medewerkers ongeacht welke sociale achtergrond ze hebben. Als bedrijf zijn wij van mening dat mensen die een kans krijgen kunnen groeien tot de meest toegewijde en enthousiaste medewerkers.

Planet

Baas gaat groen door het leven en houdt zich actief bezig om de uitstoot van CO2 te verminderen. Onder het motto 'CO2 reductie: Nú doen, Baas Groen!' wil Baas het gemeenschappelijke belang van COreductie onder de aandacht brengen en laten zien hoe zij hiermee omgaat.

De komende jaren zullen alle innovaties die binnen Baas plaatsvinden in het teken staan van een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2035. Een klimaatneutrale organisatie gaat zo zuinig om met energie dat ze geen bijdrage levert aan het opwarmen van de aarde. De acties die hieruit voortkomen worden in de jaarlijkse maatregellijst opgenomen. De CO2 die vanaf 2035 dan toch nog vrijkomt wordt gecompenseerd, zodat er netto geen broeikasgassen bijkomen.

Profit

Baas hanteert een zogenaamde Medewerker-Service-Winst filosofie:
Naar onze overtuiging kan winst en continuïteit alleen worden bereikt wanneer de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening optimaal zijn. Met professionele en gemotiveerde medewerkers maakt Baas dit waar. Een voortvloeisel daaruit is dat een gedeelte van de “Profit” binnen onze organisatie via een bedrijfseigen Studiefonds terugvloeit naar de kinderen van onze werknemers.

Daarnaast zijn wij trots op collega’s die zich inzetten voor anderen! Wij waarderen het dat onze medewerkers, naast hun inzet voor Baas, zich in hun vrije tijd inzetten voor goede doelen. Wij ondersteunen graag initiatieven van medewerkers en dragen bij aan die goede doelen.


Contact MVO / CO2 reductie

Heeft u een initiatief waarbij u Baas wilt betrekken? Of heeft u een idee voor CO2-reductie?
Neem dan contact op met Leen van den Heuvel, Manager MVO & Communicatie, bereikbaar via telefoonnummer 088 - 222 72 94 of e-mail
info@baasbv.nl.
Divide Internetoplossingen