Kerncijfers

Hieronder treft u de belangrijkste kerncijfers van Baas Groep B.V. aan.

Bedragen in duizenden euro's

Geconsolideerde gegevens

2016

2015

2014

2013

2011/
2012

Bedrijfsopbrengsten
Operationeel bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat
Nettoresultaat

97.956
308
308
156

84.665
649
649
386

81.090
289
289
147

77.081
244
744
500

103.354
(2.529)
692
493

Totale activa
Eigen vermogen

28.429
6.516

26.265
6.360

19.580
5.974

19.343
5.827

24.328
5.327

Orderportefeuille
Netto-investeringen in materiële vaste activa
Afschrijving materiële vaste activa

20.006
1.157
870

16.128
1.092
742

16.365
1.095
694

21.124
600
654

21.200
804
842

Gemiddeld aantal medewerkers (in FTE)
Aantal medewerkers ultimo jaar (in FTE)

578
582

562
565

549
544

565
548

612
591

Ratio's

Bedrijfsresultaat als percentage van bedrijfsopbrengsten
Nettoresultaat als percentage van
- bedrijfsopbrengsten
- het eigen vermogen

0,31%

0,16%
2,40%

0,77%

0,46%
6,07%

0,36%

0,18%
2,46%

1,00%

0,65%
8,58%

0,67%

0,48%
9,25%

Solvabiliteit
Current ratio

22,9%
1,22

24,2%
1,29

30,5%
1,43

30,1%
1,47

21,9%
1,27

Download hier het complete Jaarverslag 2016.

Divide Internetoplossingen