Kwaliteit, Arbo en Milieu

Als technisch dienstverlener in het realiseren en instandhouden van infrastructuren, data- en telecomnetwerken en technische installaties zijn Kwaliteit, Arbo en Milieu essentiële zaken in de bedrijfsvoering. Baas beschikt daarom over een geïntegreerd Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagementsysteem (KAM-systeem) en is daar al sinds 1993 voor gecertificeerd.

KAM-beleid

Klantgerichtheid, verbeteringsgezindheid, veilig werken en zorg voor het milieu zijn de sleutelbegrippen in ons KAM-beleid van al onze organisatorische eenheden binnen Baas.

Wij hebben een bedrijfsklimaat waarin toewijding, ontwikkeling en veiligheid van onze medewerkers voortdurend toeneemt binnen een stimulerend samenwerkingsverband. Het voorkomen van persoonlijk letsel van onze medewerkers en van derden, het zoveel mogelijk beperken van materiële- en milieuschade heeft hoge prioriteit in onze bedrijfsvoering.

Certificeringen

Ons KAM-managementsysteem is door KIWA gecertificeerd overeenkomstig:

  • NEN-EN-ISO 9001:2015;
  • Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB) 2014/01;
  • BRL SIKB 7000 protocol 7001 en 7004;
  • VCA Petrochemie, versie 2008/5.1;
  • BMI installatiebedrijf (brandmeldinstallaties);
  • BORG technisch beveiligingsbedrijf;
  • CO2-bewustzijn.
Divide Internetoplossingen