Het logo van Baas

Wij zijn trots op ons logo en leggen graag uit waar hij op gebaseerd is! De naam ‘Baas’ heeft een lange historie door middel van het logo niet alleen bewaard blijft, maar opnieuw een prominente plek krijgt.

Het logo brengt de vier fases van onze dienstverlening (Engineering, Voorbereiding, Uitvoering en Service & Onderhoud) in beeld, die gesymboliseerd door de 4 letters één geïntegreerd geheel vormen. De letters haken in elkaar en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Daarnaast verwijst het naar de samenwerking met de klant, waarbij Baas een verlengstuk van de opdrachtgever is en onderdeel uitmaakt van het proces of de ‘keten’ die tot de realisatie van een project moet leiden.

De vier kleuren verwijzen ook naar de vier fases: naarmate een project verder in de ‘keten’ is en dus steeds meer ‘af’, worden de kleuren donkerder; het project bevindt zich immers steeds ‘dieper’ onder de grond. De kleuren lopen vloeiend in elkaar over; net zo naadloos als de fasen dat in het echt doen.

De vorm van de ‘S’ benadrukt ons werkterrein: ‘de grond en/of de kabelgoot’.

 

 

Divide Internetoplossingen