AWZI Vossenberg Tilburg

Type: Persriool
Locatie: Tilburg, industrieterrein Vossenberg
Opleverdatum: Mei 2015
Engie Services Zuid (toen nog Cofely GDF Suez) zet in Tilburg een nieuw concept in de markt, waarbij bedrijven vervuild afvalwater lozen op een nieuw te bouwen afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI).

De AWZI wordt gebouwd op het terrein van Fujifilm en Coca Cola. Vanuit diverse locaties leggen we de persrioolleidingen aan. Nadat het afvalwater gezuiverd is, wordt het via een effluentleiding afgevoerd naar het nabij gelegen Wilhelminakanaal.

Wij hebben, in opdracht van Engie Services Zuid, 9,5 km persrioolleiding aangelegd en 6,4 km retourleiding. Binnen het tracé zijn ook 13 horizontaal gestuurde boringen gerealiseerd, met een totale lengte van 1.800 meter.

Naast de totale aanleg van het leidingwerk hebben wij ook een gedeelte van het voortraject begeleid en waren we betrokken bij de engineering van de werkzaamheden, zoals het vergunningstraject. Tevens hebben wij de materiaalleverantie van het complete project verzorgd.

Voor dit project is een archeologisch onderzoek uitgevoerd, om zeker te zijn dat er geen beschermd cultureel erfgoed in de bodem van het tracé aanwezig is.

Opdrachtgevers


  • AWZI Vossenberg Tilburg
Divide Internetoplossingen