Verkabelen 150 kV Vogelbuurt Apeldoorn

Type: Hoogspanningstracé en glasvezelverbinding
Locatie: Vogelwijk Apeldoorn
Opleverdatum: April 2015
In Apeldoorn-Zuid is Baas B.V. in het voorjaar van 2014 gestart met een uniek verkabelingsproject. Door de realisatie van dit project is een belangrijke stap gezet voor de grondige vernieuwing van de wijk Vogelbuurt in Apeldoorn-Zuid.

Om stadsvernieuwing mogelijk te maken werden twee 150 kV hoogspanningslijnen, die dwars over de wijk lopen, door Baas B.V. voor TenneT onder de grond gebracht. Binnen een te graven tracé van 5 km werd 30 km 1x1600 XLPE kabel met aluminium kern getrokken en glasvezelverbindingen aangebracht. Tevens werd er ca. 1.500 meter horizontale gestuurde boring gemaakt voor passage van drukke verkeerswegen en waterpartijen. En werd de kabel in een bed van ca. 12.000 m3 geleverd backfillzand gelegd.

Een uitgebreid communicatiepakket met informatiebijeenkomsten voor de buurt, het aanstellen van een omgevingsmanager, wekelijkse inloopmomenten en een CO2-neutrale uitvoering waren belangrijke aanvullende ingrediënten die zijn ingezet om het project, naast deskundige uitvoering, tot succesvol project te maken.

Daarnaast heeft de gemeente Apeldoorn gezamenlijk met de aannemers via een speciale project Facebook-pagina en Twitter-account continu de inwoners geïnformeerd.

Het project werd in opdracht van Reddyn uitgevoerd. Reddyn is voor TenneT en Liander de gezamenlijke serviceprovider op het gebied van Hoogspanning en complexe Middenspanning.

Opdrachtgevers


  • Verkabelen 150 kV Vogelbuurt Apeldoorn
  • Verkabelen 150 kV Vogelbuurt Apeldoorn
Divide Internetoplossingen